お 月様号春陽犬舎
Otsukisama Gou Shun'You Kensha
Tsuki

Tsuki & Lobo           (Reus, 30/01/2010)
-----------